Rotte

Har du problemer med rotte? 

Rotte

Har du problemer med rotte? 

24/7 Tilgjengelighet

Gratis befaring

22 20 55 00

Gratis befaring

Rotte 

I Norge har vi brunrotter som ofte lever i nær tilknytning til mennesker. Dette er den vanligste rotten i Norge, ettersom Vånd (også kalt jordrotte) ikke er kategorisert som en rotte.

Brunrotta kan utgjøre en reell helsefare for mennesker med en rekke smittsomme sykdommer som Salmonella, Musepest og Harepest. Til noen mennesker kan de også framkalle alvorlige allergiske reaksjoner.

Fjerning av rotter på et tidlig stadig er fordelaktig. Utover spredning av sykdommer kan de gjøre store materielle skader.


Boss logo

Hvorfor boss skadedyrkontroll

 • Høy kvalitet
 • Konkurransedyktige priser

 • Miljøvennlig løsninger
 • Sertifiserte serviceteknikereRotte på kjøkken
Brunrotte på leting etter mat i bolig.
Rotte på fuglebrett
Mating av fugler er en god matkilde til rotter.
Stor ansamling av brunrotter
Rotter kan formere seg til et stort antall i løpet av kort tid.
Rotte i skadet soilrør
Brunrotta kommer ofte inn i bygg ved feil / skade på rør.
Rotte på toalett
Sluk / toaletter som har gått tørre kan være inngangspunkter for rotter.
Skade, rotte, mus
Kommer rotter inn i hus kan de gjøre store skade.

  Kjennetegn - Livssyklus - Atferd

  • Brunrotta er altetende og et individ kan veie rundt 200-500g.

  • Lengde på kropp er 18-25cm, hale noe kortere med 15-21cm.

  • De har store, krumme og meget harde fortenner som voksen kontinuerlig.

  • For det meste er de nattaktive dyr som er ganske sky.

  • De er meget gode til å svømme, klatre og kan hoppe 90 cm vertikalt.

  • De bygger ofte bol i bakken eller i vegger/gulv

  • Levetiden på en rotte er omtrent 1 år, men lengre ved gunstige forhold.

  • De er kjønnsmodne etter 2-3 måneder, og et individ kan få opptil 80 unger i løpet av et år.
  Mistanke om rotte?

  Er det observert eller har du en mistanke om rotte, anbefaler vi at du tar kontakt.
  Vi hjelper deg å sette opp best mulig strategi for å bli kvitt ditt problem.

  Kontakt oss


  Skade

  For å få tilgang til mat eller komme seg forbi hindringer som gulv eller vegger, bruker brunrotta tennene flittig. De skarpe tennene kan ta seg igjennom materialer som trevirke, plastikk, letter betong, diverse beslag, blyplater mm.

  De mest alvorlige skadene som brunrotta gjør er gnaging på strømledninger. Dette øker risiko for kortslutning og brann. Vann og avløpsrør har også ofte blitt påført skade, noe som igjen fører til vannskader.

  Utover dette er vanlige skader i forbindelse med et rotteangrep skader på vegger, gulv, tak, isolasjon og ledninger. Generelle skader i form av luktproblemer er også å forvente (urinering / avføring / døde individer i vegger eller gulv).


  Skade etter rotte

  Bekjempelse

  Bekjempelse og forebygging mot rotte kan være krevende. Dette er noe vi kan hjelpe med.

  Vi i Boss skadedyrkontroll har lang erfaring med bekjempelse av rotte og andre skadedyr. Våre sertifiserte teknikere benytter seg av det siste innenfor teknologiske nyvinninger for å få de mest effektive resultatene. Bekjempelse blir gjort på en trygg og miljøvennlig måte.

  Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan ditt problem kan løses på best mulig måte.


  Hvordan skille gnagere

  Vånd

  Vånd er en klumpete versjon av brunrotten, med korte bein og en butt snute. Denne går ikke inn i hus, men kan ødelegge plen og planter.

  Husmus

  Husmus og Skogmus er vesentlig mindre en brunrotta. En ung rotte kan være vanskelig å skille på størrelse, men den vil alltid være større enn en voksen husmus.

  Avføring rotte og mus

  Mus legger igjen avføring over alt. Brunrotta gjør fra seg på bestemte steder, såkalte "rotte-toaletter".

  Avføring rotte

  Avføring etter rotter er på 12-25mm. Mus har vesentlig mindre størrelse på sin avføring med 3-6mm.


  Hvordan skille andre gnagere fra brunrotta

  • Vånd

   Vånd er en klumpete versjon av brunrotta, med korte bein og en butt snute. Denne går ikke inn i hus, men kan ødelegge plen og planter.

  • Husmus

   Husmus og Skogmus er vesentlig mindre en brunrotta. En ung rotte kan være vanskelig å skille på størrelse, men den vil alltid være større enn en voksen husmus.

  • Avføring rotte / mus

   Mus legger igjen avføring over alt. Brunrotta gjør fra seg på bestemte steder, såkalte "rotte-toaletter".

  • Avføring rotte

   Avføring etter rotter er på 12-25mm. Mus har vesentlig mindre størrelse på sin avføring med 3-6mm.


  Forebygging – Sikring av bygg

  Det er viktig å utføre tiltak for å forhindre at rotter tar seg inn i bolig. Dette kan spare deg for rotteproblemer i framtiden, samt hjelpe deg på veien ved en bekjempelse. Noen enkle tiltak å forholde seg til kan være:

  • Fjern tilgang på mat
   • Utarbeide gode rutiner på avfallshåndtering og renhold
  • Sikre bygg utvendig
   • Åpninger, hull, sprekker over 12mm sikres / tettes (6mm for sikring også mot mus)
   • Gå over kledning og sikre med musebånd om det ikke er gjort
   • Brunrotta er gode klatrere så åpninger høyt oppe må også sikres
  • Fjern rot inntil bolig for å eliminere mulige gjemmesteder
  • Sikre ventiler og rørgjennomføringer tilstrekkelig både inn og utvendig
   • Ventiler sikres med netting
   • Åpninger rundt rørgjennomføringer tettes
  • Sikre sluk
   • Sluk bør sikres med tung rist som helst er fastmontert
   • Det bør slåes igjennom vann jevnlig for å hindre rotter å oppsøke sluk og rørsystem i tilknytning til bolig
  • Utbedre eventuelle brudd på soilrør
  • Kjellergulv anbefales støpt, ettersom det er mulig for rotter og grave seg inn

  Inspeksjon

   

  Spørsmål?


  Send oss gjerne en melding så tar vi kontakt!