Offentlig

Det offentlige står ovenfor store utfordringer innen skadedyr.
Skadedyr lever av avfallet fra mennesker, og trives derfor godt hvor flere mennesker ferdes.

Vi hjelper også til i det offentlige

Pr i dag betjener vi kunder innenfor


  • Luftfartsverket

  • Statlige etater

  • Skoler/institusjoner

  • Sykehus og helseinstitusjoner

  • Norske kommuner

Offentlig


Med lang erfaring fra bekjempelse og forebyggende arbeid mot skadedyr, er Boss det naturlige valg. Vi jobber i dag med et stort antall kunder av ulik størrelse, både innen luftfartsverk, statlige etater, skoler/institusjoner, sykehus/helseinstitusjoner og norske kommuner.

Vi hjelper deg også med akutt bekjempelse
av dine skadedyrproblem


Ring oss i dag for råd og
veiledning


Kontakt oss