Landbruk

Alle våre serviceteknikere er godkjent og sertifisert gjennom Folkehelseinstituttet.

Landbruk og gårdsdrift


I Boss er det viktig med 100% tilgjengelighet til enhver tid. God kommunikasjon mellom oss og våre kunder er essensen i bedriften. Når man driver med landbruk er det å forebygge og bekjempe skadedyr en viktig del av det daglige vedlikeholdet. De aller fleste skader påført av skadedyr kunne sannsynligvis vært unngått om man hadde foretatt de riktige tiltakene. Vår inspeksjon av bygningsmassen vil avdekke eventuelle angrep, og vil derfor være forebyggende viktig for ditt virke. Sammen skreddersyr vi en løsning slik at du får en trygg hverdag.

Vi hjelper deg også med akutt bekjempelse
av dine skadedyrproblem


Ring oss i dag for råd og
veiledning


Kontakt oss