Boss serviceavtale

Boss har utviklet et produkt innen skadedyrkontroll

BOSS serviceAVTALE


Boss Serviceavtale er en avtale som skreddersys etter nødvendige antall besøksintervaller pr år. Tradisjonelt har dette vært en avtale basert på gnageraktivitet, men det er stadig større behov for serviceavtaler også på maur og andre insekter, og fuglesikring. Vi har også Kasko-avtaler hvor vi dekker alle typer skadedyr i en og samme avtale. I alle våre serviceavtaler har kunde mulighet til å tilkalle Boss for ekstra service ved behov uten merkostnad.

Boss benytter i dag et nytt digitalt serviceprogram som gir gode muligheter for planlegging, styring og oppfølging, samt mange nye muligheter i forhold til digitalisering av vårt servicesystem. Her vil all nødvendig data kunne lagres i forhold til kundens ønsker og til ønskelige

tidsperspektiver. Vi kan med dette systemet gi kunden full oversikt over alle «enheter» som er utplassert i lokalene. Systemet gir også våre egne teknikere tilgang til alt av dokumenter som er relevant for å utføre god og forskriftsmessig service, samt gi våre operatører full oversikt over teknikernes gjøremål. Det er også enkelt for operatørene å endre teknikerens prioriteringer om dette er nødvendig. Etter hvert besøk hos kunde vil det ligge inn en elektronisk servicerapport.

VI HJELPER DEG OGSÅ MED AKUTT BEKJEMPELSE
AV DINE SKADEDYRPROBLEM

Hvorfor Boss serviceavtale?

Økonomiske innvirkninger

For mange privatpersoner og bedrifter er det ofte litt i seneste laget når man oppdager skader påført av skadedyr. I de fleste tilfeller kunne disse skadene vært unngått om man hadde tatt de riktige forholdsreglene. Boss tilbyr sine kunder forebyggende tiltak mot skadedyr, samtidig som vi hjelper kunder som har blitt angrepet. Skadedyr er små, og de kan virke uskyldige, men de kan forårsake skader for flerfoldig tusener, ja til og med millioner av kroner.

Hvis du ikke regelmessig holder oppsikt med, og bekjemper bestanden av skadedyr, kan du få kostbare problemer som:

 • Skade på varer og bygning
 • Forringelse av arbeidsmiljø
 • Risiko for overføring av sykdomsmitte
 • Forårsaker kortslutning og brann i elektriske anlegg
 • Ødeleggelse av menneske- og dyreføde
 • Stans i produksjonen
 • Tap av renommé

Ta deg tid til å ringe en av våre konsulenter for mer informasjon, og for å få svar på dine spørsmål.


I vår kundeportal kan du som kunde få tilgang til oppdaterte dokumenter 24/7, uansett hvor du befinner deg. Ditt personlige brukernavn og passord sikrer tilgang til blant annet serviceavtaler, rapporter, planlagte besøk, digitale kart og trendanalyser.

Innlogging til vår kundeportal finner du her

KUNDEPORTAL

Vi tilbyr også disse tjenestene


 • Rapporter

  Boss tilbyr alle våre kunder elektroniske rapporter som gir god oversikt over all utført service.

 • Befaring

  Vi har den nødvendige ekspertise for å kunne løse ethvert skadedyrproblem. For å løse problemer på en hensiktsmessig, effektiv og miljøvennlig måte, gjør vi en profesjonell befaring. Ta kontakt med en av våre kundebehandlere for avtale.

 • Akutt bekjempelse

  Vi utfører oppdrag med bekjempelse av skadedyr for deg uten Boss Serviceavtale. Vi bekjemper alle type skadedyr, tetting av bygningsmasse påført av skadedyr, fuglesikring, sanering, grovrydding, kjemisk og mekanisk bekjempelse. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 • RISIKOANALYSE

  Dette anbefaler vi kunder for å finne eventuelle svakheter i bygget i forhold til sesongvariasjoner og kritiske punkter. Analysen er linket opp mot rapporteringer i vår kundeportal. Risikoanalyse er et verktøy som er ment forebyggende, og er anbefalt i ISO 22000 standard. Analysen utføres årlig av en erfaren og godkjent skadedyrkonsulent i Boss, og avdekker kritiske punkter som kan forårsake uønsket aktivitet av skadedyr inne og ute. Boss foretar en grundig sjekk av blant annet porter, dører, sluk/rister, gjennomføringer, ventiler og lignende for å avdekke mulige inngangspartier for gnagere. Det foretas også en visuell sjekk av renhold og søppelhåndtering. Analysen rettes mot gnagere, fluer, biller, kakerlakker, lagervareinsekter og fugler, alt etter kundens behov, og rapporten inneholder anbefalinger for å redusere sannsynligheter og konsekvenser i tillegg til en behandlingsplan.

 • Trendanalyse

  En trendanalyse er et styringsverktøy som brukes til å vurdere historikken av aktivitet i en definert periode, slik at trendene kan brukes til å analysere eventuelle utfordringer. Boss monterer barcode-system på alle kontrollpunkter for registrering inn i vårt digitale system. Hvert kontrollpunkt får en GPS-posisjon og vil derfor også kunne sees på kart over bygg/område. Etter endt service kan kunde finne informasjon om eventuell aktivitet og trender på vår kundeportal. Dette gir en god indikasjon på hvilke områder som er spesielt utsatt, og vil være et godt grunnlag for videre forebygging og bekjempelse av skadedyrene. Trendanalysen ligger til enhver tid tilgjengelig på vår kundeportal.

 • Avvik

  Avvik defineres ut fra uønskede hendelser som kan virke truende for hele eller deler av lokalet. Bekjempelser utføres av godkjente skadedyrkonsulenter ansatt i Boss. Avhengig av type kritisk hendelse rettet mot skadedyr, vil Boss følge egne bekjempelsesplaner. Bekjempelsesplanene varierer for forskjellige typer skadedyr. Generell bekjempelses plan steg for steg: Eksempel på generell bekjempelsesplan: 1. Identifikasjon av skadedyr. 2.Varsling til ansvarlig hos kunde, for eksempel kvalitetssjef. 3. Utføring av tiltak/behandling. 4. Resultatforebygging for å hindre nye uønskede hendelser. Avvik loggføres i rapport som ekstrabesøk.