Skadedyr kan redusere verdien på din bolig!

Man kan trekke paralleller når det kommer til vedlikehold av de største investeringene folk flest gjør i en husholdning.
Hva er dette? – Bolig og bil.

Et eksempel fra 2013, Vi hadde en kunde som ikke ville bruke omtrent 6000,- på skadedyrbekjempelse da vi observerte noe aktivitet av gnagere i en bod i boligen.
Vi ble kontaktet to år senere.
De angret på at de ikke slo til med tilbudet tidligere. Les lengre ned om hva dette kostet kunden to år senere.

I 2016 var kjøretøybestanden i Norge på omtrent 3,2 millioner biler som var registrert hos Statens vegvesen. Og dermed trengte det Norske folk like mange forsikringer for å verne om bilene samt skadene bilen kunne påføre.
Pr år bruker de fleste av oss flere tusen kroner på bilene våre, dette i form av vedlikehold som; service, reparasjoner, olje, vindus-veske, vasking, polering og drivstoff.

I September 2017 ser man via Statistisksentralbyrå sine sider at det er omtrent 2,3 millioner privathusholdninger i Norge. Det vil si at tre av fire eier husholdningen de bor i.
Ved eie av et hus kommer også forsikring. Her er det også flere å velge imellom.
Når vi ser på vedlikehold av huset gjør de fleste av oss en vårrengjøring i hagen på vårparten, samt maler eller beiser boligen hvert femte til tiende år.
Vi i Boss ser at «folk flest» bruker mer penger på bilen sin enn hva vi bruker på forebygging av bolig.
Hvorfor bruker vi ikke mer penger på å beskytte boligen vår når det er den vi har mest avkastning på?

Vi i Boss erfarer at flere og flere boligeiere viser interesse og søker til oss, da de trenger ekstra beskyttelse for sin bolig.
Da de fleste forsikringsselskap ikke dekker skade forårsaket av skadedyr, noe som kan bli meget kostbart.
Dette gjelder forebygging av skade og kartlegging av skadeomfang, når det kommer til skadedyr.
Dette er å bite seg merke i da bestanden av rotter og mus er mangedoblet av innbyggere i Norge.

I følge Folkehelseinstituttet er rotter regnet som et av de viktigste skadedyrene på verdensbasis, den har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer og har spredd seg til hele verden.
Den finnes oftest i tilknytning til mennesker. Rotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom.
Rotter påfører strukturelle skader på bygninger pga. gnaging og bol-bygging. De kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i disse. Man ser ofte skader på isolasjonsmaterialer inne i hus og bygninger der det er rotter. Videre kan de gjøre stor skade på møbler, klær, gardiner, malerier og lignende. Det er heller ikke ukjent at de gnager på vann- og avløpsrør, og på den måten medfører vannskader.

Noe av det alvorligste er at rotter ofte gnager på strømledninger, noe som kan øke risikoen for kortslutning og brann. Datakabler og telefonledninger kan også være spesielt utsatt. Dyr som dør inne i vegger og gulv kan forårsake et betydelig luktproblem.

Kunden som ikke ville ha tilbudet med skadedyrkontroll kontaktet oss igjen etter to år.
Han hadde fått store skader på boligen. Rottene som hadde befunnet seg i en bod ved inngangsdøren hadde spredd seg til tak og vegger i boligen.
Bekjempelsen og kostnadene for å få boligen i «normal» stand igjen kostet eieren omtrent 200.000,-.

Med skadedyr som regjerer utenfor eller i boligen, vil skader fra skadedyr / reparasjoner ofte ikke dekkes av forsikringsselskapet. Her gjelder det å være føre var istedenfor etter snar, da dette kan blir kostbart.
Boligen din trenger «pleie og omsorg» slik som bilen din, da bolig-investeringen oftest vil gi høyere avkastning enn bilen din.

Fem viktige årsaker til at skadedyr kan påføre verditap på din bolig:

  1. Ikke gjør forebyggende tiltak mot skadedyr – Ikke ha en forebyggende serviceavtale på gnagere.
  2. Skade på grunnmur og sprekker i fasade som gjør at gnagere lett kommer seg inn i boligen.
  3. Gammel / dårlig drenering samt rør.
  4. Skrot og søppel liggende rundt boligen øker sannsynligheten for at gnagere slår seg til ro.
  5. Mye vegetasjon og kompost/ nedfalls frukter i hagen gir tilgang til gode levevilkår får gnagere.

For forebygging og bekjempelse av skadedyr vil vi i Boss hjelpe deg, vi hjelper deg med å holde på verdien i boligen din!

Ring oss for en uforpliktende samtale! 22 20 55 00.
– Vi tar rotta på dem!

Boss Norge AS – Profesjonell skadedyrkontroll.