Ti kjappe om husmus i hus

1. Husmus er sammen med brunrotta regnet som noen av de viktigste skadedyrene på verdensbasis. I tillegg til den direkte økonomiske skaden de er årsak til, har de potensial til å spre sykdom.

2. Selv om den er liten av størrelse så kan den gjøre stor materiell skade.

3. Husmusa kan svømme, og er en dyktig klatrer.

4. Husmusa er spesiell i og med at den kan klare seg uten tilgang på vann så lenge maten inneholder minst 15 % fuktighet.

5. Husmusa er altetende.

6. Husmusa påfører strukturelle skader på bygninger pga. gnaging og bolbygging. De kan ødelegge vegger, gulv, dører og tak ved å gnage hull i disse. Man ser ofte skader i isolasjonsmaterialer inne i bygninger der det er husmus. Videre kan de gjøre stor skade på møbler, klær, gardiner, bøker, malerier og lignende.

7. For å sikre et hus mot husmus må alle åpninger større 6 mm stenges.

8. Husmus blir kjønnsmoden allerede ved en alder på 5-6 uker. Drektighetstiden er 3 uker, og kullstørrelsen er på 4-7 unger, men helt opp mot 12 unger pr kull er ikke uvanlig.

9. Husmus som lever innendørs kan forplante seg hele året, mens for husmus som lever ute er 3-4 kull i løpet av sommerhalvåret vanlig.

10. I løpet at en livslengde på et år produserer husmusa opptil 56 musunger (kan bli flere).