Veps

Har du problemer med veps? 

Veps

Har du problemer med veps? 

24/7 Tilgjengelighet

Gratis befaring

22 20 55 00

Gratis befaring

Veps - stikkveps

De vanligste vepsetypene vi plages med er jordveps og tysk veps. Disse tilhører familien stikkveps og er etablert over hele Norge. De kan skilles på ulikt svart-gult mønster på hodet.

Føler stikkeveps seg truet kan de stikke gjentatte ganger. Vepsestikk er smertefullt og for mennesker som er allergiske kan det ha et dødelig utfall.

Veps er potensielle smittespredere på samme måte som fluer siden de kan hente næring fra åtsler, søppeldunker og lignende. Som rovdyr kan stikkeveps fange honningbier som bytte.

«Fjerning av et vepsebol kan være risikabelt. Blir bolet forstyrret kan det komme tusenvis av veps som ønsker å forsvare det. Det er derfor anbefalt å utøve forsiktighet rundt et vepsebol og en eventuell bekjempelse.»


Hvorfor boss skadedyrkontroll

 • Konkurransedyktige priser

 • Høy kvalitet
 • Miljøvennlig løsninger
 • 24/7 tilgjengelighetVepsebol
Veps på hvit
Jordveps
nærbilde veps
Vepsebrodd
Vepsesverm rundt hus


Kjennetegn - Livssyklus - Atferd

 • Stikkveps kan stikke gjentatte ganger.

 • Størrelse på arbeidere varierer fra 11 – 19 mm, mens dronningen er noe større.
 • De har en glatt, ikke-behåret bakkropp med vekselvis svarte og gule ringer.
 • Larver fores i hovedsak med fluer og andre insekter, mens voksne stikkveps spiser sukkerholdig næring.
 • Et skjeggkre kan bli 15-19 mm
  lang

 • De kan bli opptil 7 år

 • De lever kun innendørs i Norge

 • Kjennetegnes oftest ved de
  lange antennen og
  haletrådene sine


 • Dronningen er den eneste som legger egg og kan produsere 12 000 arbeidere på en sommer.
 • Fra et stort bol kan det komme et hundretalls nye dronninger.
 • Et vepsebol brukes kun en sesong og en koloni dør ut i løpet av høsten, med unntak av dronningene.
 • Dronninger kommer fram fra vinterdvale i april.
 • De er altetende

 • De er nattaktive og oppdages
  derfor ofte når man skrur på
  lyset om natten

 • De trives best ved høy
  fuktighet, men klarer seg også
  bra i tørrere miljøer

 • Et kjønnsmodent skjeggkre
  legger rundt 50 egg pr år
Mistanke om veps?

Er det observert eller har du en mistanke om veps, anbefaler vi at du tar kontakt.
Vi hjelper deg å sette opp best mulig strategi for å bli kvitt ditt problem.

Kontakt oss

Vepsebol

Når dronninger kommer fram fra vinterdvale går de i gang med å finne et gunstig sted til etablering av et vepsebol. De benytter aldri et vepsebol fra tidligere år.

Et vepsebol er ofte kuleformet og bygget av et papiraktig materiale.  Bolet plasseres noe forskjellig avhengig av de ulike artene. Noen bygger det innunder tak, på loft eller i busker, mens noen bygger bol i bakken. Jordveps kan bygge bol både under og over bakken.

Fjerning av et vepsebol kan være risikabelt. Blir bolet forstyrret kan det komme tusenvis av veps som ønsker å forsvare det. Det er derfor anbefalt å utøve forsiktighet rundt et vepsebol og en eventuell bekjempelse.Bekjempelse av veps

Spesiell forsiktighet og planlegging bør utføres før bekjempelse/fjerning av et vepsebol. Det bør alltid brukes tilstrekkelig verneutstyr som heldekkende klær, hansker og hatt med netting. Birøkterdrakt er å anbefale.

Ettersom flere stikk fra veps kan utløse allergiske reaksjoner er det alltid lurt og tenke seg godt om før man tar bekjempelse i egne hender.

Vi i Boss skadedyrkontroll har lang erfaring med bekjempelse av veps. Våre teknikere benytter seg av det siste innenfor teknologiske nyvinninger for å få de mest effektive resultatene. Bekjempelse blir gjort på en trygg og miljøvennlig måte.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan ditt problem kan løses på best mulig måte.


Bekjempelse av veps

Spesiell forsiktighet og planlegging bør utføres før bekjempelse/fjerning av et vepsebol. Det bør alltid brukes tilstrekkelig verneutstyr som heldekkende klær, hansker og hatt med netting. Birøkterdrakt er å anbefale.

Ettersom flere stikk fra veps kan utløse allergiske reaksjoner er det alltid lurt og tenke seg godt om før man tar bekjempelse i egne hender.

Vi i Boss skadedyrkontroll har lang erfaring med bekjempelse av veps. Våre teknikere benytter seg av det siste innenfor teknologiske nyvinninger for å få de mest effektive resultatene. Bekjempelse blir gjort på en trygg og miljøvennlig måte.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat om hvordan ditt problem kan løses på best mulig måte.


Tips og råd

 • Tidlig lokalisering og fjerning av et vepsebol er fordelaktig ettersom bolet har få individer.

 • Etablering av vepsebol innvendig kan hindres ved å tette åpninger med for eksempel netting.

 • Tetting etter det allerede er etabler et vepsebol er å fraråde ettersom det kan lede de videre inn til mer uønskede steder.

 • Tetting bør derfor gjøres etter kolonien er bekjempet for å forebygge mot framtidig etablering.
 

Spørsmål?


Send oss gjerne en melding så tar vi kontakt!