Velkommen til EiendomsForum i Trondheim


Den 03.10.2019 var Boss tilstede i lokalene på Kvilhaugen gård for å holde foredrag i EiendomsForum om forebygging av angrep av skadedyr, og veiledning om hva man skal gjøre om man likevel skulle bli rammet.

Vi håper du hadde muligheten til å ta del i dette!

Velkommen til EiendomsForum i Trondheim

Som utbygger, utleier eller selger av leiligheter, hus og andre bygninger kan det oppstå problemer om eiendommen blir angrepet av skadedyr. Vi setter fokus på denne kjedelige situasjonen og gir deg gode råd for å forebygge slike angrep, samt begrense konsekvensene dersom det likevel skulle skje.

Program

Boss Norge AS
Boss gir oss råd og tips på forebygging av angrep av skadedyr, og gir veiledning på hva man skal gjøre om man likevel skulle bli rammet.

Advokat Laila Kristjansson fra Magnus Legal
Hvem kan holdes ansvarlig og må ta kostnadene til skadedyrbekjempelse? Utleier eller leietaker? Selger eller kjøper? Vi gir konkrete råd for å redusere risiko som selger eller utleier av eiendom.

– Boss Teamet